2012. okt 11.

Kit engedhetünk be a lakásunkba?

írta: steve4security12
Kit engedhetünk be a lakásunkba?

shutterstock_82879270_800.jpg

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy egyes barátaink, ismerőseink meglehetősen lazán – sőt esetenként felelőtlenül – alakítják személyes kapcsolataikat, és szinte bárkit beengednek lakásukba is. Természetesen mindenki szabadon formálja életvitelét, de érdemes bizonyos biztonsági megfontolásokat is figyelembe venni.  A lakásbetöréseket megelőzően ugyanis igen magas számarányban a betörő megbízottja, vagy az un. tippadó előzetesen "terepszemlét" tart a kiszemelt lakásban. A terepszemle során felderíti, hogy a lakásnak milyen védelmi rendszere- és  gyenge pontjai vannak, ahol a legegyszerűbben lehet behatolni, továbbá  milyen jelentősebb értékeket lehet eltulajdonítani. A vagyonvédelem egyik nélkülözhetetlen eleme, hogy bizalmas- és magáninformációkat ne adjunk ki senkinek.

 

 

Lakásunk biztonsága, a vagyonvédelem sok esetben már az építkezés idején veszélybe kerül, amikor is az utolsó fázisban teljesen áttekinthetetlen módon egyszerre dolgozik a helyszínen 4-5 alvállalkozó csoport – villanyszerelők, festők, asztalosok, és esetleg riasztóberendezést telepítő szakemberek is. Ha már sok ismeretlen és nem ellenőrzött személy keresztbe- kasul bejárhatja a lakásunkat - tekintve ők a kivitelező cég munkatársai-, legalább a biztonsági berendezéseket egy külön napon telepíttessük fel, amikor senki más nincs a helyszínen!

 Ismeretlen, tehát nem ellenőrzött személyek lakásunkba történő belépésével kapcsolatban minden esetben egy gyors kockázatelemzést kell „lefuttatnunk”. Nagyon figyeljünk arra, hogy sohase kizárólag szimpátia alapján döntsünk, amikor pl. egy könyvügynököt beengedünk lakásunkba. Már csak azért sem, mert a szélhámosok egyik legzseniálisabb trükkje a rendkívül gyors és határozott szimpátiakeltés, megnyerő  modorral és kiváló fellépéssel. Távol áll tőlem, hogy minden, a lakásba becsöngető ügynököt,  hittérítőt, ószerest, régiségkereskedőt stb. kockázati szempontból eleve gyanúsnak tekintsek. A nagy számok törvénye szerint azonban minél nyitottabban és „lazábban” fogadjuk a lakásunkba belépő ismeretlen személyeket, annál magasabb szintű a kockázati kitettségünk.

shutterstock_93294436_800.jpg

Amennyiben kiskorú gyerekek vagy nők egyedül tartózkodnak a lakásban, akkor általános irányelvként azt lehet javasolni, hogy ismeretlen személyeket egyáltalán ne engedjenek be a lakásba. Sőt még az ajtót sem célszerű kinyitni, csupán kaputelefonon keresztül, vagy kitekintő ablakon ill. kerítésen keresztül érdemes kommunikálni ismeretlen személyekkel. Még ráutaló megjegyzést se tegyenek arra, hogy nincs otthon a férjük, vagy apukájuk, sőt  egy olyan mondat-fordulattal is le lehet rázni a tolakodó ismeretlent, hogy Ne haragudjon, de a férjem/apukám éppen lepihent és azt kérte tőlem, hogy semmiképpen se zavarjam meg, mert akkor nagyon mérges lesz!”

Bizonyos hibaelhárítások esetén elkerülhetetlen, hogy beengedjük lakásunkba a villany-, fűtés-, vagy víz-gáz szerelőt.  Ezekre a munkákra is célszerű azonban leinformált, vagy ajánlott személyt, céget hívni. Magánéletünket és értékeinket érintő bizalmas adatokat azonban semmiképpen se fecsegjünk ki, továbbá  a relációt kizárólag a hibaelhárításra korlátozzuk.

Amennyiben társadalmilag nyitottabb életet élünk akkor is törekedjünk arra, hogy látogatóink – pl. adományokat gyűjtő személy, vagy politikai pártok aktivistái – ne mozoghassanak szabadon egész lakásunkban, hanem annak csak egy meghatározott szegmensébe engedjük be őket, pl. az előszobába.

 Arra is érdemes odafigyelni, hogy tizenéves gyerekeink hogyan szervezik meg az első házibulijukat, és kiket hívnak meg. A zenétől és alkoholtól kilazult  fiatalok gyakran már csak kalandvágyból is felderítik és „belakják” az egész lakást, nem kímélve a parkettát és a tapétát sem. Jó szándékú gyerekünk csupán szomorúan konstatálja másnap – velünk együtt – hogy a lakásunk romokban hever.

A legdurvább esetben a lakásba beengedett idegen súlyos, erőszakos  bűncselekményeket is elkövethet, ezért legyünk nagyon óvatosak!

 Ne essünk kísértésbe azáltal sem, hogy büszkén mutogatjuk lakásunkat munkahelyi kollégáinknak, távolabbi rokonainknak és ismerőseinknek. Az életben igen gyakran - egykor kiváló rokoni és munkatársi barátságok is -elszürkülhetnek, sőt esetenként ellenséges relációba csaphatnak át.  Bizalmas titkaink felfedése, lakásunk nyitott bemutatása alkalmával ezt sohase felejtsük el.  A lakásunk védelmére tett intézkedéseinket pedig senkivel se osszuk meg, hiszen az szükségtelen. Senkivel se osszuk meg, hogy hol tároljuk ékszereinket, milyen típusú betörésjelzőt szereltettünk fel. Akinek a jó sorsa megengedte, hogy műkincseket vásárolhatott lakásába, azok számára a fenti intelmek még fokozottabban érvényesek. A vagyonvédelem első számú prioritása az emberek életének és testi épségének megóvása.

Szólj hozzá

biztonság vagyonvédelem lakásriasztó lakás védelem veszélyforrások objektumvédelem magánbiztonság