2013. aug 31.

Terjed az iskolai erőszak?

írta: steve4security12
Terjed az iskolai erőszak?

iskolarendor.jpg

Hamarosan becsöngetnek az iskolákban. A tanévkezdés a szülők számára anyagi és mentális értelemben is  kisebbfajta erőpróba. Manapság azonban a diákok és a szülők nem csak a szigorú tanulmányi követelmények miatt aggódnak, hanem esetenként egyes osztálytársak erőszakos fellépése miatt is. Hogy terjed-e az iskolai erőszak? A húsz-harminc évvel ezelőtti állapotokhoz mérten sajnos mindenképpen. Az sem vigasztalhat minket, hogy egyelőre nem fordulnak elő iskoláinkban olyan súlyos erőszakos bűncselekmények, mint például az Egyesült Államokban, ahol egyébiránt az utóbbi időben egyre több gyerek már fegyverrel igyekszik megvédeni magát a fokozódó erőszakkal szemben.

Hamarosan száz bűnmegelőzési szakember kezdi meg munkáját mintegy kétszáz oktatási intézményben. Nyilvánvalóan  a veszélyeztetettebb iskolákban lépnek munkába a felkészített rendőrök.  A  korengedményes nyugdíjból visszatért rendőrökből, illetve aktív hivatásosokból toborzás során kiválasztott egységet 60 órás elméleti és gyakorlati képzésen készítették fel az iskolaspecifikus feladatokra. Az iskolarendőrök  felvilágosító és bűnmegelőzési előadásokat tartanak majd - elsősorban a drogfogyasztás és internetes bűnözés veszélyeire hívják fel a fiatalok figyelmét. De természetesen fellépnek a verekedő, és a kábítószert fogyasztó diákokkal szemben is. A döntéshozók nyilvánvaló módon az iskolai erőszak, bűnözés és drogfogyasztás visszaszorítását várják az intézkedéstől.

Az iskolarendőrség bevezetése újdonság hazánkban, és mint minden újdonság, ez is eltérő véleményeket generál. De az nem lehet kérdés, hogy az egyes iskolákban kialakult áldatlan helyzetet valamilyen módon kezelni kell. 

"Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnökének véleménye szerint a rendőrök jelenléte kriminalizálhatja az iskolákat, mivel a diákcsínyek többsége pedagógiai probléma, és nem éri el a rendőri intézkedést igénylő szintet. Álláspontja szerint jóllehet  bizonyos bűncselekmények, mint például a droghasználat, előfordulnak az iskolákban, nem túl valószínű, hogy egy tinédzser, aki még a szüleiben és a tanáraiban sem feltétlenül bízik meg, épp egy egyenruhás rendőrrel szemben nyílik majd meg. Szerinte egyébként is pedagógiai feladat felkészíteni a diákokat arra, hogyan álljanak ellen a drogoknak. A bizalom kiépítése pedig nem megy egyik napról a másikra. – Hosszú hónapok és komoly pedagógiai tudás kell ahhoz, hogy egy fiatallal szót lehessen érteni – hangsúlyozta a szakember, aki szerint a rendőri jelenlét inkább megrettentheti a diákokat. Közölte: ahelyett, hogy rendőröket küldenek az iskolába, inkább a pedagógusok eszköztárát kellene kibővíteni a problémák kezeléséhez."

Az iskolai erőszak csak egy tünet, a probléma az, hogy a gyerekek szabálykövető magatartása egyre rosszabb – véli Buda Mariann erőszakkutató, a Debreceni Egyetem Pedagógia Tanszékének adjunktusa.

Az iskolai erőszak véleményem szerint is következménye és leképeződése a társadalmunkat átható erőszakhullámnak. A verbális erőszak, az erőfitogtatás, a hatalommal történő bármilyen visszaélés - egyaránt rombolják a társadalmi morált. Az akciófilmek, és a tömegkultúra által közvetített erőszakos jelenetek is szép lassan mérgezik a tudatunkat. Kiemelt társadalmi feladat, hogy az iskolarendszer, amely a jövő generációit készíti fel az egyre magasabb elvárásokra, ne legyen melegágya a bűnözés semmilyen formájának sem, és ne tolerálja az erőszakot. 

Az iskolai rendőrségnek már bőven vannak tapasztalatai más országokban, tehát maga a kezdeményezés csak nálunk számít újdonságnak. Én magam sok sikert kívánok a  rendőröknek társadalmilag rendkívül hasznos bűnmegelőzési feladataikban. Remélem az intézkedés egy kicsit közelebb hozza a rendőrséget a fiatalokhoz, és közvetve az egész társadalomhoz - és a közvetlenebb kapcsolatok mindkét fél számára gyümölcsözőek lesznek. 

A rendőrséggel szembeni előítéletek és averziók amiatt alakultak ki a táradalomban, mert sokáig nem polgárbarát módon viszonyult az emberekhez, hanem mint  az  állami  erőszakszervezet végrehajtó apparátusa. Itt a kiváló lehetőség, hogy a hamarosan munkába lépő 100 bűnmegelőzési szakember a rendőrség társadalmi kapcsolatait és megítélését is tovább javítsa. A rendőrség bűnmegelőzési tevékenységének fejlesztése szerintem rendkívül jó irány - és üdvözlendő. A társadalomba integrált értünk dolgozó, és polgárbarát rendőrségi működés, - és arculat pedig össztársadalmi érdek.

Remélem, hogy az intézkedés hatására a gyerekeinknek a jövőben kevésbé kell félniük erőszakos társaik fenyegetéseitől. Azt is remélem továbbá, hogy azok aggodalma is szertefoszlik hamarosan, akik a rendőrség megjelenését az iskolákban ma még  baljós előérzetekkel  szemlélik. A tantestületek  és a szülői közösségek aktivistái is sokat segíthetnek a frissen érkező rendőröknek, hogy hasznos és eredményes munkát végezhessenek.

A szülőket pedig arra biztatom, hogy bátran lépjenek oda a polgárbarát rendőrökhöz, és a bemutatkozást követően ajánlják fel együttműködésüket. Gyerekeiket is biztassák, hogy bármilyen sérelem éri őket a jövőben -  forduljanak bizalommal a bűnmegelőzési szakemberekhez. 

Szólj hozzá

rendőrség biztonságérzet közbiztonság bűnmegelőzés