2014. júl 14.

Dömpingárak helyett minimális rezsióradíj a vagyonvédelemben, - végre!

írta: steve4security12
Dömpingárak helyett minimális rezsióradíj a vagyonvédelemben, - végre!


Security-Guard.jpgAz építőipar után végre a vagyonvédelemben is jön a minimális rezsióradíj. A szakmában foglalkoztatott közel 100 ezer fő és a vállalkozások vezetői is nagy reményekkel várják az új kormányrendelet gyakorlati bevezetését.

 Berta Szilvia parlamenti képviselő már tavaly is kezdeményezte a vagyonvédelmi ágazatban a minimális rezsióradíj bevezetését. Ő 1200 forintos minimális rezsióradíjat javasolt, de akkor úgy tűnt, hogy előterjesztése eredménytelen...

 Az elmúlt napokban közzétett hírek alapján azonban végre kedvező, - legalábbis elvi  - döntés született;

 "A kormány azt követően döntött erről, hogy Nyitrai Zsolt, a Fidesz társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója egyeztetett a Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével, a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetségével, a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottságával és a Vagyonvédelmi Munkavállalók Országos Független Szakszervezetével az általános helyzetről, a munkakörülményekről és a jogi védelem javításáról – tájékoztatta a Fidesz Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Igazgatósága szerdán az" MTI-t.  A Vagyonvédelmi Kamara elnöke 1500 - 1800 forintos rezsióradíjat említett legutóbbi nyilatkozatában, de ez egyelőre csupán előrejelzés.

( Lásd bővebben a :

A Kormány 162/2014. (VII. 8.) Korm. rendelete a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról )

 Az éves minimális rezsióradíjat minden év április elsejéig kell meghatározni, a javaslatot február elsejéig a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, valamint a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság – közösen – készíti el. A javaslat elkészítésekor figyelembe kell venni a KSH éves inflációs ajánlását. Amennyiben nem lesz konszenzus a díjról, úgy a belügyminiszter joga annak meghatározása.

Az építőiparban már korábban szabályozták a minimális rezsióradíjat (2422 forint), - vélhetően hasonló megfontolás és koncepció alapján, ezúttal a vagyonvédelem került sorra.  A szakma elkötelezett hívei - mint jómagam is - a hírt nagy lelkesedéssel fogadták.  A nyomott árakból ugyanis szinte képtelenség komoly minőségi szolgáltatást,  ellenőrzési -, és képzési rendszert fenntartani. A vagyonőrök munkabére és foglalkoztatásának megoldatlan formája  pedig immáron nem csupán a nyugati országokhoz képest fest elkeserítő képet. Az ún. "őrzővédők" munkabére immáron a segédmunkásokhoz és árufeltöltőkhöz képest is el van maradva. Ez a helyzet pedig így nyilvánvalóan tarthatatlan...

 A vagyonvédelem - de elsősorban az élőerős szolgáltatások - területén már hosszú évek óta áldatlan állapotok alakultak ki, az elképesztően alacsony, ún. dömpingárak miatt. Ezt az elkeseredett árversenyt részben a gombamód szaporodó "őrzővédők", részben pedig a megrendelők generálták.

o Nem egy nagy megrendelő a szolgáltatók közötti versenyeztetést külső megbízott társaságra bízta, akik aztán egy bonyolult internetes regisztrációt követően online licitet szerveztek. Vagyis az online versenyre regisztrált cégek között roppant módon leegyszerűsítették a versenyt. Az online licitet eleve egy nem túl magas óradíjjal írták ki, - majd aki nyerni szeretett volna annak engedni kellett az árból. Néha egyidejűleg 5-10 cég vezetői döbbenten látták az árak zuhanását, - egészen az irreálisan alacsony szintig. Természetesen ezeken az online liciteken a szakmai felkészültség, a szolgáltatás minősége, továbbá a pályázó cég kvalitása nem számított.

Jó néhány megrendelő egyébiránt más módon is hasznot húz a hatalmas túlkínálatból, és  szinte sportot űznek a folyamatos kötbérezésből. Ha a szolgáltatónak ez nem tetszik, akkor pedig le is út, fel is út...

 De a naponta piacra lépő gyakorlatilag csupán de jure vállalatok is rengeteget tettek a roppant alacsony árakért. Gyakorlatilag egyetlen piaci taktikát ismernek, az olcsóbb ár, - kerül amibe kerül...

Ezek a gyakran más cégekből kiváló személyek által gründolt többnyire kisebb "őrzővédők" se kellő tapasztalattal, se megfelelő szakértői háttérrel nem rendelkeznek. Talán kevesen tudják, hogy olyan élőerős vagyonvédelmi szolgáltatást nyújtó cég, akiknek folyamatos éjjel-nappali ügyelete (bevetési irányítási központja) van, gyakorlatilag csak kevesek kiváltsága, - csupán a szakma 5-10 %-a tudja elmondani magáról. A túlnyomó többséggel a megrendelő - éjszakai vagy hétvégi - rendkívüli helyzet esetén nem-, vagy csak szerencsés esetben tud kapcsolatba lépni.

 Amíg itthon 3700 a vagyonvédelmi vállalkozások száma, addig a némileg kisebb (84 000 km², több mint 8 millió lakos) Ausztriában 200 körüli ez a szám. (Forrás: VSZSZ elnöke, 2012) Szerény véleményem szerint nem csupán a minimális rezsióradíjat kellene meghatározni, hanem a szakma vállalataival szembeni minimális követelményeket is!

Vegyük sorra milyen előnyei lehetnek a végre bevezetésre kerülő minimális rezsióradíjnak:

1/ Végre tisztességes foglalkoztatási rendszerben, viszonylag elfogadható munkabéreket lehet majd fizetni ezért a felelősségteljes munkáért. A főállású foglalkoztatás következtében erősödni fog a vagyonőrök céges kötődése és felelősségérzetük is. Végre ismét vonzó szakma lehet a vagyonvédelem..

2/ Természetesen az állam - és a gazdaság - is jól jár, mert a szürke, vagy akár fekete foglalkoztatásból az őrök átkerülnek a transzparens, fehér rendszerbe. A munkabér járulékok maradéktalanul be lesznek fizetve, ezáltal az állami bevételek is nőnek. Egyúttal a magasabb munkabérek következtében a vagyonőrök fogyasztása is emelkedni fog, ami ha kismértékben is, de élénkíti a gazdaságot.  Természetesen az sem egy utolsó szempont, hogy vagyonőrként foglalkoztatottak tömegeinek vélhetően lesz majd nyugdíj ellátása, amely az államnak és az egyénnek is rendkívül fontos szociális szempont.

3/ A megrendelőknek ugyan nyilván magasabb kiadásokkal kell kalkulálniuk, de ez optimális eseteben minőségi szolgáltatásokkal, kármegelőző feltárásokkal megtérül. Egy jogszerűen foglalkoztatott és tisztességesen megfizetett vagyonőr sokkal jobban fog ragaszkodni állásához, és mindent el fog követni, hogy jó teljesítménnyel bizonyítson a munkaadójának és a megrendelőnek egyaránt.

4/ A vagyonvédelmi cégeknél vélhetően csökkenni fog a jelenlegi magas fluktuáció, a vagyonőrök kiválasztására, képzésére és karrier programjára reményeim szerint több pénzügyi forrás marad. Jelenleg ugyanis részben a fluktuáció, részben pedig anyagi okok miatt a vagyonőrök általános szakmai, ill.  objektum specifikus képzése meglehetősen esetleges.  A jó minőségi szolgáltatáshoz manapság azonban sok minden más is szükséges, úgy mint céges autók, minőségi formaruha, képzési kabinet,  stb. De manapság már a fejlett informatikai háttér, az őrök számára okostelefonok, vagy táblagépek is egyre fontosabbakká válnak.

A szakma általános megítélése is bizonyára javulni fog az intézkedés következtében. Az elmúlt időszakban ugyanis az ágazat egy része akarva-akaratlanul belecsúszott a szürke és fekete gazdaságba. Az állami szervek olykor demonstratív ellenőrzései pedig szinte stigmatizálták  - sőt helyenként kriminalizálták - az egyes piaci szereplőket. 

5/ Minden jel szerint megindul a szakma konszolidációja, aminek természetesen vesztesei is lehetnek. Hosszabb távon kevesebb, de sokkal felkészültebb vagyonőrrel fogunk majd találkozni. A jelenlegi mennyiségi szemléletmódot egy minőségi gondolkodás váltja fel. Az informatika területén jártas, angolul jól beszélő, jogszabályokat jól ismerő, - intézkedő képes őrök megjelenésére számítok. 

Security guard 2.jpgTermészetesen kérdések is maradnak bőven, amire vélhetően csak később kapunk választ;

a/ Nagy kérdés, hogy milyen hatást fog kiváltani  a minimális rezsióradíj a közbeszerzések területén  - vagyis az állami, ill. önkormányzati szférában. Jó tudni, hogy egyes kórházak és oktatási intézmények a jelenlegi alacsonyabb óradíjakat is csupán nehezen tudják kifizetni. Egyelőre  nem látható, hogy képesek lesznek -e a tervek szerinti 1500 - 1800 forintos díjtételeket finanszírozni. ( Számomra még az sem teljesen világos, hogy az intézkedés csak a közbeszerzésekre vonatkozik-e, - mint ahogy erről az M1 Híradó tájékoztatott?)

b/ További kérdés, hogy a piacgazdaság területén működő vállalatok - akiknek egy része kemény küzdelmet vív a puszta fennmaradásáért is képesek lesznek-e a megemelkedett kiadásokat előteremteni.

c/ Nagy kérdés, hogy miközben az állam jogosan lép fel a fekete és szürke gazdaság ellen,-  a tulajdonában és felügyelete alá tartozó intézmények és hatóságok  képesek-e példamutató módon élen járni e folyamatban. Egyelőre azt látom, hogy -e téren van még bőségesen feladat....

Ez a nemes hívatás sokkal többet érdemel a jelenlegi helyzeténél. Minden vagyonőrnek köszönet jár, mivel áldatlan körülmények között is - többségük végsőkig kitartva - végzi közel sem egyszerű feladatát.   Éppen ezért nagyon fontos mérföldkő lehet ez a döntés, amely elindíthatja a szakma régóta várt megújulását és igazi fejlődését.

"A Magyar Országgyűlés 2013-ban úgy határozott, hogy a közrend és a közbiztonság erősítését célzó intézkedéscsomag részeként a magánbiztonsági szektornak, és ezen belül a személy- és vagyonőri szakmáknak is presztízst kíván teremteni." - FIDESZ.HU

Mélységesen egyetértek, és nagy lelkesedéssel várom a fejleményeket!

Szólj hozzá

egyéb vagyonvédelem őrszolgálat humán kockázatok