2015. jan 02.

Nagy party bosszúságokkal

írta: steve4security12
Nagy party bosszúságokkal

 

shutterstock_53883925_800.jpgBotrányos jelenetekkel, verekedéssel, kabátok eltűnésével és méltatlan körülmények között zárult egy nagy szilveszteri party. Vélhetően az esemény házigazdái, és szervezői nem készültek fel kellő alapossággal a hatalmas tömeg érkezésére. Ezeken a nagy bulikon többnyire a vendégek beléptetése és a végén kiléptetése jelenti a szűk keresztmetszetet. 5-8 ezer ember zökkenőmentes be és kiléptetése viszonylag rövid alatt eleve komoly szervezettséget és előkészületeket igényel.

Azonban az  év búcsúztató   partyk a szokásosnál is kockázatosabbak.   A vendégek többnyire eleve "emelkedett" , felfokozott hangulatának, továbbá a téli kabátok ruhatári elhelyezésének  kezelése már önmagában is embert próbáló feladat.

Természetesen a rendezvény szervezésével és biztosításával kapcsolatos konkrét elemzésre már csak azért sem vállalkozhatok, - mert azon nem vettem részt. Egyébként is egy ilyen nagy rendezvény esetleges szervezési hiányosságainak objektív elemzése és értékelése  kizárólag több érintett személy véleményének meghallgatása, videó felvételek elemzése alapján lehetséges. Azt gondolom jelen esetben van mit elemezni...

Mindazonáltal a Valton Security nagy koncertek és partyk  biztosítási  feladatainak ellátása területén közismerten igen nagy tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik. Ettől függetlenül egyéni hibák akár a legjobb csapatokban is sajnálatos módon előfordulhatnak...

A rendezvény házigazdáinak-, szervezőinek, az adott  helyszín illetékeseinek, a biztonságiaknak, a ruhatárosoknak, és a teljes személyzetnek professzionálisan össze kell(ene) hangolnia a munkáját a siker érdekében.    Itt azonnal megjegyzem, hogy általában a legritkább eseteben fordul elő egy olyan szervezői - feladatok összehangolására irányuló - előzetes megbeszélés ahol minden érintett csapat illetékese jelen van és egy forgatókönyv (rendezvénybiztosítási terv) alapján alaposan lemodelleznék a várható kritikus mozzanatokat. A projektek alapos előkészítése, a minden eshetőséggel számoló aprólékos és írásban foglalt feladatterv, az érintett személyzet előzetes tréningje, professzionális felkészítése szerintem elkerülhetetlenül fontos! Az összeszokott és szervezett csapatok eleve nagyobb eséllyel néznek szembe váratlan helyzetekkel.

Ma már egyébiránt  jogszabályok írják elő az adott helyszín maximális befogadóképességét, a vészkijáratok számát, a biztonsági őrök létszámát, sőt nagyobb rendezvényeken akár a mentők (vagy orvosok) jelenlétét is. Általános szabályként 200 főként (vendégenként) szükséges egy -egy biztonsági személyt alkalmazni biztosítási feladatokra, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy a vendégek biztonsága szavatolható-, és az esetleges kiürítés hatékonyan és gyorsan levezényelhető legyen. A jelenleg érvényes jogszabályok szerint; "Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr kell legyen." (23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet )

Csupán emlékeztetőül  jegyzem meg, hogy a jogszabályi rendezést sajnálatos módon egy tragédiába torkolló rendezvény előzte meg. (West Balkán)

A biztosítási tervnek az a fő funkciója, hogy a biztosítást végző szakképzett személyzet számára pontosan határozza meg a rendezvény zavartalan lebonyolításának menetrendjét. Külön ki kell térni a tervben a beléptetés rendszerére. Ugyanis eleve zavarja, sőt frusztrálja a vendégeket ha már a beléptetésnél összezsúfolódnak, és hosszú percekig tétlenül várakozni kényszerülnek. A gyors és kulturált beléptetés eleve megalapozza a vendégek jó hangulatát, míg fordítva a bejutás vontatottsága eleve frusztráló. 

A biztonságosan "kezelhető" létszámnál nagyobb létszámot soha sem szabad az adott helyszínre beengedni, mert az jelentős mértékben fokozza a rendezvény kockázati kitettségét. Zsúfolt térben, minden váratlan helyzet lényegesen durvább reakciót válthat ki, mint egyébként. Ennek roppant egyszerű az oka: valamennyien  zsigeri szinten szeretjük magunkat biztonságban érezni (komfortzóna). Biztonságérzetünk viszont a nagy tömegben hirtelen lecsökken, mert  a szabad cselekvési és mozgási (menekülési) lehetőségünk gyakorlatilag megszűnik. 

 A biztosítási terv tartalmazza természetesen a rendezvény helyszínének alaprajzát, hogy minden érintett szervező és biztonsági munkatárs képes legyen tájékozódni és természetesen vendégeket tájékoztatni. De a biztosítási terv egyik leglényegesebb része a menekülési utak kijelölése, és a helyszín szükség esetén leggyorsabb kiürítésének menetrendje. Váratlan helyzetek -  mint  áramszünet, vagy más műszaki baleset,  vagy akár bombafenyegetés - is előfordulhat, és ilyenkor azonnal ki kell üríteni a helyszínt.  A biztosítási tervekben kell szabályozni többek között a kijelölt dohányzási helyeket, a tűzvédelmi szabályokat és előírásokat és az esetleges orvosi ellátás körülményeit is. 

A rendezvény végén a legfontosabb feladat a vendégek kiléptetésének leggyorsabb és legkulturáltabb megszervezése. Pontosan meg kell tervezni minden részletkérdést, úgy mint hány ajtót kell megnyitni, a ruhatár áteresztőképességét, stb.  Azzal tisztában kell lennünk, hogy a mai felgyorsult világunkban, már néhány perces várakozást követően is szinte valamennyien türelmetlenek leszünk...

Bármilyen szervezési hiányosság, például beléptetés vagy kiléptetés során kialakuló összepréselődő tömeg nagyon könnyen feszültséget vagy akár kisebb nagyobb riadalmat, konfliktusokat válthat ki a jelenlévőkben. Az események könnyűszerrel tömegpszichózisba torkollhatnak ha egyesek a frusztráltságukat, agresszív és antiszociális módon kívánják feloldani. Kialakulófélben lévő tömegpszichózis esetén életmentő jelentőségű lehet hogy a profi rendezvénybiztosítási csapat azonnal közbelépjen és pacafikálja a helyzete. Hatékony lehet az azonnali tájékoztatás, a határozott de nyugodt fellépés, és az esetleges agresszív személyek kiemelése és kikísérése. 

safe-&-sound-event-security-5.JPGCsak olyan személyek alkalmazhatók ilyen feladatokra, akik mentálisan tökéletesen rendben vannak, és nem ugranak minden sértő vagy bántó kifejezésre vagy gesztusra.

 Koncerteken, és szórakozóhelyeken szinte törvényszerűen előfordulhatnak "bátrabb" vagy akár "felhevültebb" vendégek, akiket jó szóval kell lehűteni.

A biztonságiaknak soha sem szabad kiélezniük az esetleges konfliktus helyzetet, hanem pont ellenkezőleg le kell hűteniük a kedélyeket. Akár egy mosoly is megteszi, vagy egy kedves baráti hangvételű tájékoztatás a rendszabályokról. Csak a legvégső - és elkerülhetetlen  -helyzetekben  lehet testi erőt alkalmazni és a rendbontót elvezetni. De még az agresszíven fellépő vendégeket sem szabad megverni...

 Megfelelő szociális intelligencia nélkül szinte képtelenség ilyen feladatokat ellátni. A rendezvénybiztosítási csapat vezetőjének ugyancsak nagy a felelőssége, hogy folyamatosan nyugtassa és kondicionálja munkatársait. Nem véletlenül hívják ezeket a csapat vezetőket az éjszakai szórakozóhelyeken cooler-nek. A kulturális-, és más típusú rendezvények biztonsági vezetőinek is nagyon fontos feladata a feszültségek folyamatos csillapítása és egyfajta cooler szerepkör betöltése. A biztonságiak részéről semmilyen körülmények között sincs mentség arra, ha vendégeket megvernekEzek az "ütős" srácok  egyébiránt sajnos önbeteljesítő módon tovább rombolják ill. konzerválják  a szakma amúgy is megcsappant tekintélyét. 

A biztonságiak működése, viselkedéskultúrája erősen rányomja a bélyegét az adott rendezvényről kialakult képre. A vendégek a legkevésbé sem akarnak félni a biztonságiaktól, - sőt ellenkezőleg tőlük várnak egyfajta védelmet!

A „bulikat” hatósági bejárás előzi meg, amelyen részt vesz a rendőrség, a katasztrófavédelem és a tisztiorvos is. Sokak szerint mintha már egy kicsit a ló túlsó oldalára is átestünk volna, olyan szigorúak a hatóságok. Mindez persze a rendezvények és fesztiválok látogatóinak biztonságát szolgálja.  Jó tudni a szervezőknek, hogy a hatósági engedélyek iránti kérelmek benyújtásával közel sem mentesülnek automatikusan a rendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos felelősség alól.

A rendezvény zavartalan lebonyolításának minden egyes láncszemét alaposan meg kell szervezni, mert a gyenge láncszemek (pl. beléptetés, vagy akár ruhatár) alaposan megkeseríthetik a vendégek, de egyúttal a szervezők hangulatát is. A váratlanul előadódó helyzeteket is tudni kell azonnal lereagálni. Profi rendezvénybiztosítási csapatokat egy vezérlőszobából irányít a tapasztalt vezető. Méghozzá nemcsak walky talky jelentések alapján, hanem fix vagy mobil telepített kameraképek folyamatos elemzése alapján. (Sokkal célravezetőbb mint a felvételek utólagos elemzése!)

Azt gondolom nem kérdés, hogy továbbra is szükség van a hatósági felügyeletre, - de az alapvető felelősség mindig a rendezvények szervezőié. Mindaddig amíg nem jut elég idő,  (esetleg  pénz)  továbbá  koncentráció a professzionális és alapos előkészületekre, - maradnak a keserű és bosszantó tanulságok.

Szólj hozzá

biztonságérzet közbiztonság rendezvénybiztosítás rendkívüli helyzetek humán kockázatok