2012. okt 21.

Biztonsági doktrínák

írta: steve4security12
Biztonsági doktrínák

shutterstock_115728325.jpg

A vagyonvédelem területén ugyanolyan alapvető irányelvek, szabályok érvényesülnek, mint minden más területen. Ezeket a gyakorlati tapasztalatok alapján kikristályosodott tanításokat nevezzük doktrínáknak. Nézzük át röviden a legfontosabb szegletköveket képező doktrínákat, amelyek nélkül nem lehet dolgozni a vagyonvédelem területén:

1/ Titoktartás. A titoktartás alapkövetelmény a vagyonvédelem területén, enélkül a szakma el sem képzelhető. Ez épp úgy vonatkozik a biztonságtechnikai rendszerek kiviteli tervére, mint a védett vállalathoz belépő személyek adataira. Természetesen a magánszemélyek részére kivitelezett betörésjelző-rendszer terv dokumentációja és a távfelügyeleti rendszerhez rendelt ügyfélkódok is ebbe a kategóriába sorolhatók, mint sok sok más adat is.

2/ A bizalom fontos, de nem elégséges. Nyilvánvalóan a vagyonőrök kiválasztását előírt protokoll szerint kell végrehajtani, amelynek része az erkölcsi bizonyítvány. Ennek ellenére a pénztári és más kulcsokat gondosan le kell zárniuk egy fémkazettába és azt le kell plombálni. A vagyonvédelem területén dolgozó egyetlen személynek sem adható teljes körű bizalom, teljes körű hozzáférés bizalmas és kényes adatokhoz. Ez már csak azért sem ajánlható, mert egy visszaélés esetén azonnal az biztonsági vezető is képbe kerülne, akinek bizalmi alapon hozzáférése volt minden kényes adathoz.

Rendszerint a vagyonőrök  felügyelik a kamerarendszereket, ugyanakkor a kamerarendszer felügyeli azokat a biztonsági szempontból érzékeny pontokat, mint pl. a teherautók beléptetése és mérlegelése. Ily módon a kamerarendszer is felügyeli az ott szolgálatot ellátó vagyonőrök munkáját. Ideális esetben a felvételeket digitálisan rögzítik, és távoli hozzáférést is lehet biztosítani az illetékes személyeknek.

3/ Mindig készüljünk fel a legrosszabb lehetőségekre is. A vagyonvédelem területén nem lehet úgy gondolkodni, mint egyébiránt sokan teszik azt az élet más területein, hogy ugyanis mindig csak a kedvező, optimális forgatókönyvre készülünk fel. A vagyonvédelem területén szükséges egyfajta paranoia. Andrew S. Grove is erről ír híres könyvében, melynek címe: Csak a paranoidok élik túl.

4/ Mindig keresd a vagyonvédelmi rendszer gyenge pontjait. Mint tudjuk, a rendszer leggyengébb pontja egyben limitálja is az egész rendszer hatékonyságát. Éppen ezért folyamatos biztonsági auditra van szükség, hogy feltérképezhessük a rendszer leggyengébb pontjait. Sok objektumban például az egyébiránt jól megtervezett és kivitelezett kamerarendszerek képei befutnak egy monitoring szobába, ahol viszont esetenként egy operátornak kellene egyidejűleg 50 vagy akár 100 kamera képet is felügyelnie, értékelnie, és szükség esetén azonnal beavatkoznia.Ez nyilvánvalóan képtelenség... Ha már nincs pénz két operátor foglalkoztatására, akkor legalább egy intelligens szoftvert kell feltelepíteni, amely "feldobja" azt a kamera képet, amelyen releváns esemény történik.

5/ Folyamatos ellenőrzés. A bizalom fontos, de nem elégséges, - állandó ellenőrzésre van szükség. Trockijtól származik állítólag ez az időközben legendás irányelv, amelyet ma is használnunk kell. Az ellenőrzéseket előre ki nem számítható időpontokban kell megszervezni, hogy arra ne lehessen felkészülni.

6/ Folyamatos tanulás és fejlesztés. Tekintve a körülöttünk lévő összes rendszer állandóan változik ill. fejlődik, a vagyonvédelem - mint alrendszernek is állandóan fejlődnie kell. Még ma is sok vállalatnál ellenőrző pontokon kell az őröknek rendszeres időközönként becsekkolniuk, és az eredményeket hó végén tekintik vissza, tehát utólagosan. Az okos telefonok helymeghatározó szoftverével és egy speciális szoftver segítségével immáron valós időben lehet tudni, hogy az adott őr éppen hol tartózkodik.

http://www.quintron.com/img/art/keyart_security.jpg

7/ Rendszer integráció. A vagyonvédelem- mint közismert- egy rendszer, amelyben a különböző részeket optimálisan kell összehangolni. Az világosan érzékelhető, hogy az informatika szerepe itt is egyre jelentősebb szerepet játszik. De az elektronikai rendszereknek is egyre nagyobb a jelentőségük. Jogi szakértőkre is szükség van, hiszen ma szinte minden vagyonvédelmi tevékenységnek jogi aspektusai is relevánsak.

8/ Specialistákra van szükség. Ma már a vagyonvédelem olyan széleskörű szakterület, hogy specialistákra van szükség, akik az adott szegmensben otthon vannak. Ma már a vagyonvédelem  komoly csapat munkát feltételez, amelyben minden rész-szakterületnek a specialistái/szakértői részt vesznek.

9/ Folyamatos készenlét. A mi szakmánk rendkívül izgalmas és szép szakma, egyúttal viszont nagyon komoly kihívást is jelent. Itt állandó készenlétben kell lenni, hiszen bármikor bekövetkezhet egy "rendszerhiba". A vagyonvédelem területén dolgozó kulcsembereknek meg kell oldaniuk az állandó elérhetőségüket, és adott helyzetben akár a hétvégi pihenést is megszakítva kell intézkedniük.

10/ Kockázatkezelés. Tekintve tökéletes védelmi rendszert egyszerűen képtelenség megalkotni, kockázatelemzési- és kezelési eljárásokkal folyamatosan értékelni kell a vagyonvédelem mindenkori helyzetét. Egyes kockázatokat meg tudunk szüntetni, más kockázatok valószínűségét és kiterjedését tudjuk csökkenteni, míg megint  más kockázatokat áthárítunk biztosító társaságokra.

A vagyonvédelem ma már rohamos sebességgel fejlődik - mint egyébiránt sok más terület is. Csak azok tudnak lépést tartani, akik folyamatosan képezik magukat, és bővítik tudásukat. Ma már nincsenek egyszemélyes vagyonvédelmi "zsenik", hiszen szakértői csapatok képesek csak komoly feladatokat megoldani.

Szólj hozzá

biztonság vagyonvédelem titoktartás kockázatkezelés veszélyforrások objektumvédelem vállalati biztonság biztonsági doktrína