2013. jan 11.

Vállalati belbiztonság

írta: steve4security12
Vállalati belbiztonság

shutterstock_95829439.jpg

A legtöbb vállalat ádáz versenynek van kitéve  a nehéz  piaci körülmények miatt. Szinte minden területen nagyon kemény harc bontakozott ki,  miközben  a piaci kereslet a legtöbb piacon eközben csökkent. A hatóságok sem könnyítik meg a vállalatok dolgát, mert esetenként "szokatlan" módszerekkel ellenőrzik a cégeket. (Tudnék mesélni...) A vállalatokra leselkedő külső veszélyek mellett azonban belül is érdemes alaposan körülnézni. Gyakran beszélgetek vállalat tulajdonosokkal, akik elképesztő történeteket mesélnek egyes munkatársaik etikátlan viselkedéséről. Ilyenkor szokták idézni barátaim a régi szólásmondást: " Ha ilyen barátaim vannak, nincs szükségem ellenségre'"

A gazdasági hanyatlással együtt mintha a morál is hanyatlani látszana. Természetesen nincs erre vonatkozó tudományos felmérés a tarsolyomban, de sok helyütt ezt hallom - sőt magam is gyakran ezt érzékelem. A vállalati belbiztonság hatékony megszervezése a vagyonvédelem területén dolgozó szakemberek számára az egyik legnagyobb kihívás.  Lássuk, hogyan kell megszervezni egy professzionális belbiztonsági rendszert. Nézetem szerint a vállalatoknak - akárcsak az embereknek -  szellemi, lelki és testi/ fizikai szintjei léteznek. Mindezen szinteken meg kell szervezni a hatékony "immunrendszert":

1/ Fizikai (testi) szint: Általában a legtöbb vállalatvezetés erre a területre összpontosítja a figyelmét. Ennek az alrendszernek  része a kerítés, a sorompós beléptető rendszer, a betörés jelző rendszerek telepítése. A mechanikai védelem -mint rácsok, lakatok, és páncélszekrények ugyancsak ide tartoznak. Nyilvánvalóan ezeknek a rendszereknek alapvető célja, hogy megakadályozza bármilyen eszköz, áru, anyag, pénz vagyis érték illetéktelen eltávolítását a vállalat területéről. Az is a célja természetesen ezeknek a védelmi rendszereknek, hogy illetéktelen személyek bejutását megakadályozzák. A vagyonvédelem területén dolgozó szakembereknek ezen a szinten kell az üzem, vállalat zavartalan és akadálymentes működését is megszervezni.

2/ Morális szint (ami az embernél a lelki szint): A letisztult céges kultúrával rendelkező társaságoknál is elképesztő morális rombolást képesek okozni a belső zavarkeltő személyek, akik általában mindig a háttérben mozognak, és szép csendesen fejtik ki "áldásos" tevékenységüket. Ez ellen csak úgy lehet fellépni, ha kristálytiszta felelősségi- és érdekeltségi rendszert dolgozunk ki, azt konzekvensen betartjuk és betartatjuk. Ma már nagyon sok vállalatnál működik etikai kódex, etikai bizottság - jóllehet sok helyen ezt nem veszik eléggé komolyan.A munkatársak lojalitása, a jó munkahelyi légkör talán soha sem volt olyan fontos, mint manapság. Tisztességes, lojális és produktív kollégák szinte kivétel nélkül örömteli légkört alakítanak ki maguk körül. A produktív emberek élvezik a sikereket, nagy megbecsülésnek örvendenek a kollégák körében. Ennek ellenkezőjét meg azt hiszem nem kell részleteznem...

3/ Szellemi szint:  Természetesen alapvető fontosságú feladat a vállalati információk, különösen a minősített információk védelme. A gyártási eljárások, a know-how-k és minden más szenzitiv adat tárolása a vagyonvédelem területén dolgozó szakemberek feladatát képezi. 

Egy fejlett vállalatnál a munkatársakat folyamatosan képezik, illetve ők maguktól is - belső késztetésre - folyamatosan tanulnak. Ha nincs megteremtve egy egységes, transzparens vállalati kultúra és egy követhető világosan felvázolt és jól kommunikált  jövőkép,  akkor nagy eséllyel a kollégák a folyosói pletykákból fognak értesülni. A "jól értesültek" persze mindig a saját szájuk íze szerint interpretálják a híreket.

  Az emberhez hasonlóan a vállalatnál is itt dőlnek el igazából a dolgok. Bármennyi pénze és tőkéje is lehet egy társaságnak, ha nincs egy összeforrott kreatív managementje, aki képes a folyamatos tanulásra és megújulásra - termék-, és szolgáltatás fejlesztésekre - akkor előbb utóbb elfogy a pénz. Egy tehetségtelen, alkalmatlan managementnek Dáriusz kincse sem elegendő.

A vállalati belbiztonság fejlesztése, ellenőrzése érdekében érdemes kockázatkezelési szakértőkhöz fordulni. Egy professzionális biztonsági audit keretében viszonylag pontosan fel lehet tárni azokat a veszélyforrásokat, amelyek a vállalati vagyonvédelemre- vagy  akár a teljes vállalatra nézve veszélyt jelenthetnek! Természetesen a fenti  felsorolás önkényes, és közel sem teljes körű - csupán logikai megközelítésemet igyekeztem bemutatni.

Szólj hozzá

biztonsági audit kockázatkezelés veszélyforrások vállalati biztonság