2014. ápr 11.

Biztonságban van-e a pénzünk?

írta: steve4security12
Biztonságban van-e a pénzünk?

shutterstock_74838961_800.jpg

Ha megtakarított pénzünket szeretnénk megóvni, sőt, kamatoztatni, legjobb megoldás a banki folyószámla nyitása. Az összes kockázatával együtt még mindig biztonságosabb, mint a "párna alatt" tartani.

Sokan elégedetlenek a viszonylag alacsony banki betéti kamatokkal és hajlamosak a bankok mohóságát szidni.

Azok a korábbi mítoszok mintha megdőlni látszanának, hogy a bankok nagyon gazdagok, és extraprofitot realizálnak. Egyre több banki jelentés számol be komoly veszteségekről. Több hazai pénzintézet eladása is napirenden van, - legalábbis sajtójelentések szerint.

Lehetséges, hogy a bankok pénzügyi stabilitása, nyereségessége csökkent, - ugyanakkor a vagyonvédelmi és biztonságtechnikai beruházások és fejlesztések következtében a pénzintézetek egyre biztonságosabban működnek. A rablási kísérletek számának érzékelhető csökkenése legalábbis ezt támasztja alá. 

Jóllehet a hazai pénzintézetek zöme továbbra is foglalkozik készpénzforgalommal  – amely önmagában egyfajta kockázati kitettséget generál. 

A hazai bankok biztonsági rendszere az utóbbi években – elsősorban technikai értelemben - nagyon sokat fejlődött, - de van még bőségesen tér a továbbfejlesztés érdekében.  A biztonsági szolgálatok foglalkoztatásának irányelvei sem tisztázottak  minden esetben  kellő alapossággal.

 Az alábbi irányelveket érdemes mindig szem előtt tartani a hatékony rendszer kialakítása érdekében:

1/ Az ügyfelek és a személyzet életének és testi épségének megóvása minden más szempontot felülír. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a fegyveres vagyonőrnek erőfölény esetén inkább meg kell adnia magát, mintsem egy rendkívül kockázatos, és emberi életet veszélyeztető tűzpárbajba bocsátkozna. Természetesen ugyanez vonatkozik a bankok munkatársaira és ügyfeleire is...

 !gun_rubbery.jpg2/ A fegyveres vagyonőrnek soha sem szabad háttal a bejáratnak állnia, mert a bankrabló nem egy alkalommal már az első pillanatban lefegyverezte az óvatlan biztonsági embert. 

 A biztonsági őrnek egy speciálisan kialakított biztonsági fülkében kell tartózkodnia, mely ideális esetben teljesen el van rejtve a „kíváncsi tekintetek elől”. Optimális esetben a vagyonőr szolgálati helyiségének ablaka az ügyféltér oldaláról nézve csak egy tükörnek látszik. Belülről nézve viszont az ügyféltér folyamatosan áttekinthető! A vagyonőr csupán akkor lép elő, ha szükséges,  és esélye van a bankrablás megfékezésére. Lényegesen nagyobb eséllyel tud beavatkozni, ha kellő lélektani pillanatban váratlanul, de felkészülten lép elő határozott elképzeléssel.  Ha a helyzetet nem látja kezelhetőnek azonnal értesíteni tudja a rendőrséget, és más számára elírt intézkedéseket is indíthat. 

3/ Elsősorban a kiemelt fontosságú és nagy készpénz-forgalmat bonyolító bankfiókokat golyóálló kivitelben gyártott - úgynevezett zsilipes ajtókkal -  lenne célszerű felszerelni. Ez az ajtó a biztonsági fülkéből bármikor blokkolható – így az esetleges bankrabló nem tud egykönnyen távozni! Természetesen arra kell törekedni ilyen esetben, hogy a fegyveres rabló ne az ügyféltérben rekedjen, hanem a zsilipes rendszer "ejtse foglyul". Egyébiránt ha a bankrabló a bank ügyfélterében reked, akkor az nehezen kezelhető túszejtési helyzetbe torkollhat.

4 / A kamerarendszereket úgy kell kialakítani, hogy a kamera képei használható adatokat szolgáltassanak egy későbbi vizsgálathoz, ill. elemzéshez. A közelmúltban történt robbantás ismételten rávilágított arra az egyébiránt közismert tényre, hogy a gyenge képfelbontású kamerák képei gyakorlatilag használhatatlanok. Csupán azt lehet látni a képeken, hogy egy fiatalember volt az elkövető, valamilyen motorkerékpárral.

Manapság már a piacon széles választékban kaphatók nagy felbontó képességű (WDR)-, éjszaka is látó, sőt, színes képet produkáló-, továbbá úgynevezett fedélzeti intelligenciával rendelkező kamerák is. A forgózsámolyos (PTZ) kamerák  képesek követni az adott objektum vagy személy mozgását is. Már elkészültek az első arcfelismerő kamerarendszerek, melyek rendszerbe állítása a jövőben további kockázatokat jelent majd a bűnözők számára.

5/ A bankok védelmi rendszere a rendőrség hatékony együttműködése nélkül nem lehet teljeskörű.  Ideális esetben a vagyonvédelmi rendszert úgy kell(ene) kialakítani, hogy annak közvetlen rendőrségi bekötése legyen. Mihelyst bankrablás történik, az illetékes rendőri szervek azonnal látják számítógépes rendszerükben a bank alaprajzát és akár a kamerarendszer képeit. Az azonnal a  helyszínre irányított rendőrök munkáját a központban szolgálatot teljesítő kolléga  ily módon hatékonyan képes irányítani. Ennek a rendszernek a kiépítése már megkezdődött hazánkban, sőt, egy pénzintézet tekintetében a rendszer már működik is. 

6/ Természetesen a mechanikai védelem legkorszerűbb megoldásait is alkalmazni kell a modern banki vagyonvédelem érdekében. Az időzáras trezorok és páncélszekrények szinte leküzdhetetlen akadályt képeznek, hiszen egyetlen rabló sem fog  10 - 15 percig várni. Ilyen kiélezett stresszes helyzetben a rabló számára akár már két perc várakoztatás is egy örökkévalóságnak tűnhet. De olyan mechanikai megoldások is léteznek, mely a banki munkatársakat szeparálja el egy szempillantás alatt a bankrablótól. 

 7/ A pénztárosokat  ki kell képezni, hogy egy esetleges rablás alkalmával ellenállás tanúsítása nélkül adják át a készpénzt. Őrizzék meg hidegvérüket, és feltűnés nélkül hozzák működésbe a támadás jelző berendezést. Ma már léteznek olyan technikai megoldások is, hogy a pénz átadásakor  egy preparált – jeladóval ellátott – pénzköteget is tegyenek a többi valódi pénzköteg közé. Ily módon a GPS technológia segítségével a rablók  nyomon követhetők,  hollétük beazonosítható a rendőri szervek számára.

8/ Manapság már a vagyonvédelmi rendszernek nem csupán fegyveres rablásra kell felkészülnie. Ezenkívül számtalan más kockázati tényező kezelésére is szükség van. Az ATM automaták üzemeltetésének is számtalan kockázata van.  Korábbi írásomban már   foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel.

 De a banki kockázatkezelési szakembereknek a csalók, szélhámosok működésére, sőt, a pénzmosások megelőzésére és elhárítására is  készen kell állniuk. Az igazi profi bűnözők ma az informatikai rendszerek feltörésével igyekeznek könnyű pénzekhez jutni. 

 shutterstock_75825727_800.jpg9/ A banki vagyonvédelem, mint rendszer csak akkor működik hatékonyan, ha azt a helyi sajátosságokra alapozva gondosan megtervezik és egy működő rendszert építenek ki. Önmagában egyetlen részmegoldás sem lehet üdvözítő. Szükség van mechanikai védelmi megoldásokra, mint biztonsági ajtó, rács, széf, trezor, valamint elektronikus rendszerekre is mint betörés-, és támadásjelző-, valamint kamerarendszer, és biztonsági szolgálatra is. Mindezek működését azonban a rezsim intézkedésekkel egyetemben mérnöki pontossággal kell összehangolni. 

Rendkívül fontos a személyzet krízis helyzetekre történő előzetes felkészítése, tréningezése, hogy kiélezett rablási helyzetben ne essenek pánikba, illetve ne "fagyjon le a szoftverük". 

10/ Nem elhanyagolható irányelv, hogy a vagyonvédelmi rendszernek a bankok arculatához illeszkedően decensnek kell lennie, ugyanakkor mégis érzékelhetővé kell tenni a biztonságot, hogy fel se merülhessen egyetlen bűnözőben  sem bűncselekmény elkövetése. A védelmi rendszereknek elsődlegesen a megelőzésre kell irányulniuk! A biztonsági intézkedések hatékony kommunikációja is sokak kedvét elveheti kétes kimenetelű "kalandoktól".  

Ideális esetben a készpénzforgalom erőteljes csökkentésével párhuzamosan, csak kiemelt biztonsági szintű bankfiókokban lenne célszerű készpénz forgalom bonyolítása. Ha pedig nincs az adott bankfiókban készpénz forgalom, úgy értelemszerűen a kísértés is megszűnne.

A banki biztonsági rendszerek fejlesztése legjobb tudomásom szerint töretlenül fejlődik, - nincs okunk tehát különösebb aggodalomra, - legalábbis bankbiztonsági szempontból. Azonnal hozzá kell tennem azonban, hogy elsődlegesen a kisebb bankfiókok védelmi rendszere több helyen is egyelőre messze nem tökéletes.

Megtakarított pénzünket továbbra is nyugodtan vihetjük bankba, hiszen a hazai pénzintézetek alapvetően biztonságosan működnek. Egyáltalán nem osztom azok véleményét, akik külföldi bankokban helyezik el megtakarításaikat. Tuti tippnek tűnt néhány éve még a ciprusi bankokban történő számlanyitás, - aztán sokan ráfaragtak erre a történetre.  Sokkal biztonságosabb megoldás jelenleg hazai bankbetét nyitása, mint tuti tippek követése,  továbbá mintha  otthon tartanánk pénzünket akár egy beépített mini széfben. 

Azért szép lassan hozzá kell szoknunk, hogy ne csak a bank minősítsen minket, hanem mi is "minősítsük" a pénzintézetet ahol számlát kívánunk nyitni.

Szólj hozzá

biztonságérzet fegyverek közbiztonság bűnmegelőzés bankbiztonság rendkívüli helyzetek humán kockázatok