2015. máj 28.

Fegyverkezelés mesterfokon

írta: steve4security12
Fegyverkezelés mesterfokon

825090968.jpgA fegyverek használatával kapcsolatban eleve megoszlanak a vélemények, hiszen az nem csupán biztonságunkat de egyúttal fenyegetettségünket is fokozza. A hatósági személyek is alaposan megfontolják használatát.  A vagyonőröket pedig gyakorlatilag semmilyen plusz jogi "védelem" sem illeti meg, még annyi sem, mint a postásokat...

A fegyveres biztonsági őr természetesen lényegesen nagyobb elrettentő hatást képes kiváltani a bűncselekményre készülőkkel szemben. Ugyanakkor egy kiélezett helyzetben, pl. bankrablás során mind a saját-,  mind pedig a bankfiók vendégeinek kockázati kitettsége megnő.  További rizikó faktor, hogy a fegyveres őrök világszerte rendkívül alacsony óraszámban vesznek részt hatékony, pragmatikus lőgyakorlatokon. 

 Fotó:www.securityguardtraininghoustontexas.com

A bankrablók többnyire "komplikációk" nélkül szeretnének az áhított zsákmánnyal gyorsan távozni. Számukra roppant zavaró körülmény, komoly veszély lehet a fegyveres őr puszta jelenléte is. A mindenre elszánt bűnözők azonban újra és újra bevállalják az emelt szintű kockázatokat is, olyan nagy számukra a remélt nagy fogás kísértése. Ennek aztán  a legrosszabb esetben akár drámai következményei is lehetnek, - így például a helyzet tűzpárbajba  torkollhat. 

A fegyver tehát nem csupán egyfajta védelmet jelent tulajdonosa számára, hanem egyúttal fenyegetettséget is - legalábbis "szenzitív" helyzetekben. Ezért terjedt el néhány országban az a szokás, hogy sem a rendőrök sem pedig a vagyonőrök nem hordanak maguknál lőfegyvert. Közismert tény, hogy az angol bobbyk vagy svédországi bank biztonságiak jelentős része  is "pacifista" attitűddel lép szolgálatba.  

Tovább növelik a pisztolyok használatának kockázatát a bankrablások által generált krízis helyzetek amikor a vagyonőr saját-, illetve a helyiségben tartózkodók életét és testi épségét kívánja megvédeni. Másodpercek töredéke alatt kell(ene) reagálni, és egyetlen rossz mozdulatnak is végzetes következményei lehetnek. Szerencsétlen esetben akár vétlen személyek is megsérülhetnek, - amit nyilvánvaló módon minden eszközzel meg kell előzni, vagy el kell hárítani. Szakmai aranyszabály, hogy az emberi élet megóvása fontosabb, mint bármekkora pénzösszeg megvédése. Közönség számára megnyitott helyeken a fegyver használata gyors, felelős döntést-, és  nagyfokú körültekintést igényel.

Nem elhanyagolható a jogi kérdések sokasága sem. Emlékezhetünk történetekre, amikor rendőrök, vagyonőrök, az esetet követően évekig bírósági eljárásokon kényszerültek elmagyarázni olyan kritikus helyzeteket, amelyek szinte másodpercek alatt játszódtak le. Mindezek következményeként a  vagyonőrök, - legalábbis tudat alatt - feszélyezve érezhetik magukat  ezen eszközök használatával kapcsolatban.

 Jómagam azon az állásponton vagyok, hogy a lőfegyverek használata a vagyonvédelmi szakmában csak a legindokoltabb esetben javasolt. Amennyiben lehet, én általában lebeszélem a megrendelőket a "military style" szolgálati rendről. Az ilyen típusú feladatokra a kiválasztást és képzést a lehető legkörültekintőbben kell megszervezni, - a higgadtság, kiegyensúlyozottság, a monotónia tűrés és gyors reakcióidő  egyaránt alapkövetelmény. Ezt követően pedig folyamatos tréningekre van szükség... 

Önmagában a fegyver betárazása, kibiztosítása is nagyfokú koncentrációt és fegyelmet igényel. A szigorú és konzekvens képzések és drillek ellenére szinte évente történnek kisebb-nagyobb balesetek. Esetenként még a képzéseket vezető trénerek is követhetnek el elemi hibákat, ha nem eléggé figyelnek oda minden egyes apró mozzanatra. Ugyancsak szigorú előírások szabályozzák a fegyverek mozgatását, tárolását, és nyilvántartását is. 

A  speciális és folyamatos edukáció rendkívül fontos, már csak azért is, nehogy a veszélyes eszköz "visszafelé süljön el".  Nem elégséges csupán a hagyományos lövészeti oktatás lőállásokból, - az életben ugyanis a legritkábban fordul elő ilyen nyugodt helyzetben történő fegyverhasználat. Éppen ezért combat lövészet, és ún. fegyver kata- gyakorlatokkal kell a kollégákat az éles helyzetre felkészíteni. Mivel általában az agresszor nyúl elsőként - és többnyire előre nem látható módon - a fegyveréhez, - első lépés a  támadás elhárítása. Miután a támadó ránk szegezi azt közvetlen közelről, arra már nem marad időnk, hogy szépen akkurátusan elővegyük sajátunkat és kibiztosítva a támadóra irányítsuk. 

Ideális esetben taktikai házakba is célszerű ellátogatni, ahol életszerű körülmények között lehet gyakorolni a váratlan támadásokra történő szakszerű és gyors reagálást.  A védelmi koncepciót alapvetően úgy kell felépíteni, hogy lehetőleg ne kerüljön sor tűzharcra. 

A kata gyakorlatok a karatéból ismert mozgássorok, melyek valóságos támadásokat modelleznek le egyfajta koreográfia alapján, egy elképzelt támadó ellen. Ugyanilyen logikával alakították ki bizonyos speciális katonai alakulatok a fegyver kata gyakorlatokat. Egy kisebb csoport egyszerre végzi a mozgássort, az elöljáró vezényszavaira. A gyakorlat nagyfokú fegyelemre szoktat, és az együtt mozgás élménye mellett a különböző technikák nagyon jól berögzülnek, - motorikussá válnak. A teammunka fejlesztésére is kiválóan alkalmas a tréning, mert az együtt dolgozás során erőteljes csapatkohézió alakul ki a tagok között. Mindenki számára élményszerűvé válik, hogy adott esetben számíthatnak egymásra. Többek között ilyen gyakorlatokkal lehet készségszintre fejleszteni a fegyverhasználatot. Krízis helyzetben ugyanis nincs idő gondolkodni, töprengeni.  A legelmélyültebb tudás szinten, - vagyis zsigeri szinten kell reagálni.

Világszerte eltérő a szabályozás, de meglehetősen professzionálisnak tűnik a BSIS rendszer, amely egyelőre csupán iránytűként szolgálhat számunkra. 

Alapszabály, ha valaki fegyvert vesz kezébe, legyen annak igazi avatott szekértője, mestere. A felületes ismeret, a rutintalanság ugyanis megbosszulhatja magát. Tökéletesen gyakorlatilag soha sem lehet felkészülni - mesterséges körülmények között - éles helyzetre,  de legalább meg kell kísérelni. 

Szólj hozzá

biztonságérzet fegyverek közbiztonság bűnmegelőzés humán kockázatok