2015. sze 14.

A migránsinvázió kockázatai

írta: steve4security12
A migránsinvázió kockázatai

 blog.jpg

Egyelőre beláthatatlanok a hosszútávú következményei  a jóléti európai államokba irányuló menekültáradatnak. A szinte kaotikus helyzetben ránk zúduló információk korrekt, higgadt és főleg reális feldolgozása sem egyszerű feladat. A média által közvetített szívfacsaró képek valamennyiünket megindítanak. Ugyanakkor fokozódó aggodalommal fürkésszük a várható jövőbeni fejleményeket is. Jóllehet a gazdag Németország az áhított cél, néhány napig, vagy hétig  hazánkban vesztegelnek a szerencsétlen sorsú emberek, - sőt egy részük kényszerűségből vagy szabad akaratából hosszabb távon is itt fog maradni.

Ebben az írásomban nem az unalomig ismételt nemzetközi jogi-, továbbá belpolitikai  és unión belüli vitákra kívánok reagálni. Azokat a konkrét kockázatokat kívánom elemezni, amelyek előbb-utóbb valamennyiünk mindennapi életét érinthetik. Fotó: flipboard.com

 

Azt gondolom, hogy a keresztényi szeretet és jóindulatú empátia mellett az előrelátó óvatosság, és az objektív mérlegelés is roppant fontos lehet. Annál is inkább, mert a napjainkban zajló eseményeknek hosszabb távon előre nehezen belátható és korrigálható következményei lehetnek.

Lássuk konkrétan a ránk leselkedő veszélyeket, kockázatokat:

kelet.jpg

1/ Szignifikáns kulturális különbségekből eredő konfliktusok! Több nyugat-európai példa is igazolja, hogy a  más vallású és kultúrájú (például muszlim) bevándorlók jelentős része nem tudott - legalábbis kellőképpen -  integrálódni a befogadó országok hétköznapi kultúrájába. Az eltérő étkezési, öltözködési, viselkedési  szokások szinte automatikusan magukban rejtik a konfliktus forrását. Az erőteljes szangvinikus hanghordozást például az európai ember automatikusan agresszivitásként értelmezi. A nyelvi akadályok pedig akár áthidalhatatlan akadályokat képezhetnek.

A Keleti pályaudvarnál és az utak mellett hátrahagyott szemét tenger, a felajánlott élelmiszerek eldobálása sokunkat meghökkentett, de egyúttal vészjósló figyelmeztetésként is szolgálhat számunkra. Az európai értékrend, mint például szelektív hulladékgyűjtés még az itt élőkkel sem egyszerűen fogadtatható el.  Fotó: ezt-figyeld-blog.com

Amennyiben a menekültek esetleges hazai beilleszkedési esélyeit latolgatjuk, elegendő a cigányság jelentős részére gondolnunk, akik  társadalmi integrálásának feladata immáron évszázadok óta nem megoldott. 

angela-merkel-szelfi-660x440.jpg

2/ Előítéletekből (prekoncepciókból) eredő konfliktusok. Egyeseket megdöbbentett, hogy a menekültek sokasága márkás ruhaneműben és okostelefonokkal lépi át a határt. De azon is sokan kiakadnak, hogy honnan van nekik több száz (ezer) eurójuk. (Egyébiránt onnan, mert mindenüket eladták.) Mi is megélhettük már ezt a bántó előítéletességet, amikor amerikai ismerőseink megkérdezték, hogy van -e nálunk televízió. Nyilván ők is rengeteg téves képzettel, - sőt illúzióval rendelkeznek az áhított célországokat illetően.  Németországgal kapcsolatban is vélhetően a magasabb életszínvonal ugrik be nekik, - nem pedig a menekülttáborok ellen elkövetett támadások, gyújtogatások. Fotó: pestisracok.hu

lead_800x600.jpg

3/ Leterhelt állami és civil  szervezetek. Az óriási tömegek mozgatása, ellenőrzése emberfeletti munkát követel a rendőrség és minden más érintett állami szerv és karitatív szervezet munkatársaitól egyaránt. A kizsigerelt, frusztrált  menekültek és  szintén kimerült hatósági személyek közötti kommunikáció szinte automatikusan egyfajta feszültséget/ konfliktust generál. A szinte bábeli zűrzavarban képtelenség minden igényt kielégítő tájékoztatás és tolmácsolás megszervezése. A hazájukat, családi házukat hátrahagyó és embert próbáló erőfeszítéseket és persze sok pénzt igénylő - államhatárokat átszelő - vándorlás a végletekig elcsigázza a migránsokat. A frusztráció és agresszivitás ugyan érthető, - de ennek kulturált kezelése szinte megoldhatatlan kihívás. Fotó: demagog.blogstar.hu

death1-e1440834734610.jpg

4/ Közbiztonság általános romlása. Az idegenrendészeti feladatok  erőteljesen igénybe veszik a rendőri erőket, - következésképpen kevesebb idő és figyelem marad az alap-, és rutin feladatok ellátására. A jelenlegi helyzetet meglovagolva, egyes bűnözői körök "átnyergeltek" a híradások szerint jövedelmező embercsempészetre. A gátlástalan bűnszervezetek mértéktelen haszonszerzési vágyának már nagyon sokan áldozatául estek, - sőt sokan életükkel fizettek. De attól tartok, hogy a hamis személyi iratok szervezett legyártása és busás haszonért értékesítése is napirenden lehet.   Azonban a menekültek egy része - kiszakadva megszokott környezetéből - önmaga is  elkövet kisebb-nagyobb bűncselekményeket. Fotó: hir.ma

dbzol201506280062-1024x512.jpg

5/ Lopások és rongálások. A határ menti kistelepülések, továbbá a menekülttáborok környékének lakói immáron személyesen megtapasztalhatták  kertjeik átgázolását és fosztogatását.  Vélhetően az általuk átélt embertelen bánásmód alakított ki bennük egyfajta hasonló érzéketlen attitűdöt.

Újabb migráns hullám érkezése/ esetleges visszatoloncolása illetve hazánkban maradása hasonló gondokat generálhat. Fotó: www.hirado.hu

314-1024x512.jpg

6/ Erőszakos bűncselekmények. A kulturális különbségek, de különösen a kilátástalan élethelyzetek erőteljes frusztrációt, sőt agresszivitást gerjeszthetnek, - melyek a legrosszabb esetben erőszakba csaphatnak át. Különösen Svédországban fordult elő az utóbbi időszakban számtalan nemi erőszak, - melyeket jellemző módon bevándorlók követtek el. Nem árt szem előtt tartanunk, hogy az illegális határátlépők jelentős része fiatal, életerős férfi, akik közül nagyon sokan feleség és barátnő nélkül érkeznek meg az öreg kontinensre. A nők házasságban (és párkapcsolatokban) rögzült alárendelt szerepét szinte  egyfajta "felmentésként" értelmezik egyesek. Hazánkban egyelőre egy vonaton elkövetett szerb férfi által elkövetett, és migránsok által megkísérelt nemi erőszakról érkezett eddig jelentés. Fotó: hir.ma

fp000000000_big.jpg

7/ Jóléti, szociális feszültségek. A jelenlegi adatok szerint igen magas arányban képzetlen és nyelvismerettel nem rendelkező menekültek számára igen komoly kihívást jelent  jól kereső álláshoz jutni. Többségük számára  a német jóléti állam sem kínálhat rövid és közép távon igazi karriert és felemelkedést. Tekintve mi emberek többnyire komparatív és kompetitív módon gondolkodunk, - még ha több jövedelemhez is jutnak mint hátrahagyott hazájukban, a németekhez képest vesztesnek fogják érezni magukat. Sokan azonban (munkanélküli) segélyekkel lesznek kénytelenek megelégedni. Közismert, hogy Steve Jobs szíriai migránsok gyerekeként született az Egyesült Államokban, és briliáns karriert futott be életében. Attól tartok azonban, hogy az ő példája csupán üdítő kivétel, - mely erősíti a szabályt. Fotó: www.saudigazette.com.sa

2015-07-01_063434.jpg

8/ Zavargások. Franciaországban és Angliában már előfordultak bevándorlók által kirobbantott súlyos zavargások, alapvetően munkanélküliség és szociális feszültségek miatt.

A debreceni befogadó állomáson, illetve annak szűkebb környezetében mi is megélhettünk egy kisebbfajta csetepatét, amelyet erős minősítéssel akár zavargásnak is nevezhetnénk. Mindenesetre a menekülttáborok környékének lakói folyamatos félelemben és rettegésben kénytelenek élni.  Fotó: www.hirmagazin.eu

eu-europe-migrants-boat-italy-589606.jpg

9/ Járványok. Ezek a szerencsétlen kimerült emberek többnyire olyan országokból érkeznek hozzánk, ahol a legelemibb higiéniai körülmények és orvosi ellátás (például védőoltások) is hiányoztak. Sokan végletekig kimerültek és dehidratáltak, a legtöbb gyűjtő ponton nem áll rendelkezésre elegendő WC és tisztálkodási lehetőség. A több napos/ hetes vándorlásuk során pedig szinte a legelemibb higiéniai feltételek sem voltak biztosítva. 

 Távol áll tőlem a riogatás, de matematikailag ebben a gyakran ellenőrizetlen népvándorlásban, akár fertőző kórokozók is eljuthatnak Európába.  Fotó: www.express.co.uk

isis-islamic-state-jihadi-terror-attack-migrant-crisis-europe-italy-north-africa-586045.jpg

10/ Terror fenyegetés. Több mint figyelemreméltó, hogy a migránsok jelentős része személyi iratok nélkül lépi át a határokat. Az sem túl életszerű, hogy a zömmel fiatal férfiak feleségek és gyerekek, vagyis család nélkül keltek útra. (A határátlépők 85%-a férfi!) Egyáltalán nem megalapozatlan az a feltételezés, hogy az ISIS által vezérelt "alvó ügynökök" megfelelő titkos feladattal érkezhetnek. Mindez egyelőre persze feltételezés, - illetve ilyen jellegű hírek jelentek meg több sajtóorgánumban. A fenti kockázatok közül azt gondolom ez lehet a legfélelmetesebb, - melyet nyilvánvalóan meg kell előzni. Fotó: www.express.co.uk

donate-jordan_cnelson_refugee580.jpg

Ez a humanitárius válság csak látszólag előzmény nélküli.  A pénzügyi buborék előtti állapotok már nem térnek vissza, de a globális időjárás változás is egyre erőteljesebben érezteti hatását. Gyerekkoromban a föld lakossága 3 , - ma pedig már 7 milliárd fő. A túlnépesedés egyre nagyobb kihívások elé állítja a kormányokat és vállalatokat. Az egyre kimerülő energiakészletek (pl. olaj) és limitált ivóvíz és élelmiszer készletek szintén erőteljes hatást gyakorolnak a stratégiai folyamatokra. Ma már a migrációs inváziónak nincsenek jó, - csupán kevésbé rossz megoldásai. Amennyiben ezek a szerencsétlen, száműzött emberek Európa kapujában, többnyire a "senki földjén" lesznek kénytelenek szembe nézni a zord téllel, - annak  nagyon súlyos következményei lehetnek.  Fotó: www.mercycorps.org

Emberséges bánásmódra,  empatikus segítségre éppúgy szükség van, mint a józan megfontolásokra. Nagyon jó lenne, ha a hideg idők beálltáig a forró hangulatú viták/polémiák helyét végre  a  hideg fejjel megteremtett konszenzus és a megoldások vennék át. A szinte kaotikus helyzetben nagyon nehéz előre látni a fejleményeket. A szeptember 15-én életbe lépő szigorítások rövid távon vélhetően egyfajta kapuzárási pánikot generálnak, hosszabb távon pedig szerintem sincs más megoldás, mint az illegális invázió megfékezése. 

Jézus minden helyzetben a segítségünkre van:

"Legyetek szelídek mint a galambok és ravaszak mint a kígyó!"

Szólj hozzá

biztonságérzet közbiztonság nemi erőszak terrorveszély rendkívüli helyzetek humán kockázatok veszélyforrások magánbiztonság